ปีงบประมาณ 2560

การบันทึกวิดีโอโดยตรงจากกล้องไปยังคอมพิวเตอร์ / ประสิทธิชัย มั่งมีี    


ปีงบประมาณ 2559

เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Band Slide /
พูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี
เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Center Merge /
พูนสิทธิ์ ฉะอ้อนศรี

เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Center Split /
ธาริตา ทองนำ
เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Multi Spin /
ธาริตา ทองนำ

เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Push /
เอกศักดิ์ เทพธานี
เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Slash Slide /
เอกศักดิ์ เทพธานี

เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Slide /
ประสิทธิชัย มั่งมี
เทคนิคการสร้าง video effects transitions Slide แบบ Sliding Bands /
ประสิทธิชัย มั่งมี

แนวคิดสำหรับการพัฒนาสื่อให้กับผู้เรียนสายอาชีพ / สุรพล โฉมฉายแสง การแก้ปัญหาการถ่ายแบบผิดด้านในงานซิลค์สกรีน / สันต์ทัศน์ ขุนจิตร

>> KM 2558 ฝ่ายบริการวิชาการ <<
 
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th