ปีงบประมาณ 2560

การลดเวลาการปรับแก้ไขเนื้อหาในไฟล์ PDF / ภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ    

ปีงบประมาณ 2559

เทคนิคการเปลี่ยน cursor ใน Adobe Flash / พนิดา หอมแพน เทคนิคการสร้าง Animation ด้วย Bone ใน Adobe Flash / พนิดา หอมแพน

การเพิ่มกิจกรรมกระดานสนทนาออนไลน์ ใน model / แสงดาว เทียมทัน การเพิ่มกิจกรรมห้องสนทนาออนไลน์ Chat ใน model / แสงดาว เทียมทัน

วิธีการทำ Cleanup ระบบ Moodle เพื่อล้างไฟล์ขยะในระบบ / ภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ วิธีแก้ปัญหารายละเอียดของระบบ Hosting ที่ใช้งาน Moodle มีความล่าช้า /
ภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ

ขั้นตอนการ Reset Password Gmail ให้บุคลากร ITED / ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง ขั้นตอนการยกเลิกแชร์ไฟล์ (การแบ่งปันทรัพยากร) ใน Gmail / ปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง

ขั้นตอนการขอใช้บริการ IT Service เพื่อแจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ / อมรรัตน์ แก้วคำบ้ง ขั้นตอนการใช้บริการ Server 151 / อมรรัตน์ แก้วคำบ้ง

วิธีนำการบริการของ google มาช่วยในการบริหารงานให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ
ตอนที่ 1 : google drive
/ อดิศักดิ์ เซ็นเสถียร
วิธีแก้ปัญหา กรณีระบบ window 8 หรือ 10 เสียหรือมี error ใช้งานได้ไม่สมบูรณ์
โดยวิธีใช้ System Restore Point
/ อดิศักดิ์ เซ็นเสถียร

เทคนิคการประเมินคุณค่าหนังสือ / มุทิตา นครินทร์ การคัดเลือกหนังสือเพื่อเสนอให้สั่งซื้อ / มุทิตา นครินทร์

เทคนิคการออกแบบสื่อการเรียนการสอนด้วย e-book ของสำนัก / กนกศักดิ์ ศรีเมฆ หลักการสร้างสื่อการเรียนการสอนด้วย e-book ของสำนัก / กนกศักดิ์ ศรีเมฆ

>> KM 2558 ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ <<
 


ปีงบประมาณ 2560

การจัดทำไฟล์ภาพให้เป็นไฟล์เอกสารอ่านได้อย่างต่อเนื่อง / วรรธนชัย พรหมณา

ปีงบประมาณ 2559

ขั้นตอนการทำใบ Check List ขั้นตอนการรับสมัครและทดสอบสมรรถนะบุคคลฯ /
วรรธนชัย พรหมณา
วิธีการกรอกใบสมัครเพื่อขอการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพของศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคล
ตามมาตรฐานอาชีพ / นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ

วิธีการทำอักษรวิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ / วรรธนชัย พรหมณา เทคนิคการทำแบนเนอร์ (Banner) เพื่อใช้ในเว็บไซต์ / นฤนาถ ลำพงษ์เหนือ

 
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th