วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0 (ครั้งที่ 4) วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
<รายละเอียดกิจกรรม>


สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0”
วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.<รายละเอียดกิจกรรม>


สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share” ประจำปี 2560 วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤษภาคม 2560
ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา. <รายละเอียดกิจกรรม>

         
           

              KM_คณะวิศวกรรมศาสตร์               

              KM_คณะวิศวกรรมศาสตร์               
              KM_คณะวิศวกรรมศาสตร์               
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th