ปีงบประมาณ 2560

การแก้ปัญหาการจัดคำภาษาไทยในโปรแกรม Adobe Flash / ธนวัช หอมแพน

ปีงบประมาณ 2559

การออกแบบสื่อสไลด์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสอนแบบถามตอบ :
ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน
/ อดิศักดิ์ แก้วใส
ขั้นตอนการนำชิ้นงานที่สร้างโดยใช้โปรแกรม Inventor ไปประยุกต์ใช้
ในโปรแกรม Adobe Flash
/ รัชนี ลือดารา

การบันทึกไฟล์สไลด์อิเล็กทรอนิกส์แบบสไลด์โชว์เพื่อป้องกันการแก้ไข /
วรงค์ สมาน
ขั้นตอนการประกอบโมเดลพลาสติก เรื่อง ใบวัดมุม / ประกิตติ์ ลิ้มสกุล


>> KM 2558 ฝ่ายสื่อการเรียนการสอน <<
 
               

© Copyright -สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ited.kmutnb.ac.th