สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง “การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 19 มิถุนายน 2562

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบหนังสือที่ระลึก 60 ปี มจพ.

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ และบุคลากร รับมอบหนังสือที่ระลึกครบรอบ 60 ปี มจพ. เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งเกียรติประวัติและเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วันที่ 17 มิถุนายน 2562

Continue Reading
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่องการทำเทคนิคพิเศษสำหรับงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอนโดยใช้โปรแกรม After Effect ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

Continue Reading

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 4-5 มิถุนายน 2562

Continue Reading

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

Continue Reading
การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก

การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Continue Reading
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Continue Reading
Close Menu