สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Continue Reading
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการทางสายตา สำหรับนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Continue Reading
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม“KM Sharing Day 2019”
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “KM Sharing Day 2019”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม“KM Sharing Day 2019”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary: Invention to Innovation” วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

Continue Reading
การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สคช.ตรวจประเมินศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ศูนย์รับรองสมรรถนะอาชีพฯ รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Reading
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

Continue Reading
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์…

Continue Reading
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา และรักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ จำนวน 5 คน ในการเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

Continue Reading

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ระยะกลางแผน ปี 2562 - 2564”

Continue Reading
Close Menu