งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 58 ปี โดยภาคเช้า-ทำบุญตักบาตรอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 19 รูป และพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ภาคค่ำ-งานพบปะสังสรรค์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314