ตัวแทนสถาบันหอการค้าเยอรมัน-ไทย โครงการเยอรมัน-ไทย เยี่ยมชมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ดร.กมลศักดิ์ สุระดม Senior Project Manager สถาบันหอการค้าเยอรมัน-ไทย ในโอกาสนำ Mr.Markus Hoffmann, Project Director โครงการเยอรมัน-ไทย เพื่อความเป็นเลิศในการศึกษาทวิภาคี มาเยี่ยมชมสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตสื่อการเรียนการสอนทางด้านเทคนิค และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาครูอาชีวศึกษาของไทย ณ ลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยันต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314