สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2560 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 213 ปี และเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม- ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315