ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “ทำบุญขึ้นปีใหม่ มจพ. 2560”

รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม “ทำบุญขึ้นปีใหม่ มจพ. 2560” โดยมหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป และจัดซุ้มอาหารเลี้ยงบุคลากรที่มาร่วมงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 07.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314