หกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานปีใหม่ “ITED Happy New Year 2018” วันที่ 27 ธันวาคม 2560

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานปีใหม่ “ITED Happy New Year 2018” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน มีการจับฉลากของรางวัลต่าง ๆ และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ระหว่างเวลา 11.00 - 14.00 น. ณ บริเวณที่จอดรถด้านหลังสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยันต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315