การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมีคณะกรรมการจากคณะที่มีการเรียนการสอน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 212 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315