สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0”

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 “KM Sharing Day 2017 : KMUTNB 4.0” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี และส่งองค์ความรู้ในรูปแบบ OPL จำนวน 2 เรื่อง เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

    - แลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที Show & Share เรื่อง “การแก้ไขมอเตอร์คอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน” โดย นายชัชวาล จันทนุปาน เป็นผู้นำเสนอ ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ประเภทการบริหารจัดการ
    - นำแสดงที่บอร์ดนิทรรศการ เรื่อง “การลดเวลาการปรับแก้ไขเนื้อหาในไฟล์ PDF” โดย นายภาคภูมิ อัศววงศ์อารยะ เป็นผู้นำเสนอ ได้รับ 2 รางวัล 1) รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทการบริหารจัดการ และ 2) รางวัล Popular Vote

นอกจากนี้สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ยังได้รับรางวัลผู้บริหารต้นแบบด้านการนำ OPL มาใช้ในการบริหารจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย และสนับสนุนให้บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยอีกด้วย

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
ชัยอนันต์ สุริยันต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314