การสัมมนาแนะนำสื่อการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เมื่อวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ นายชวลิต เข่งทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ พร้อมคณะ จำนวน 5 คน จัดสัมมนาแนะนำการใช้สื่อการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคและอาชีวศึกษาแขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว/ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314