สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เฉลยจรรยา ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ มอบสื่อการเรียนการสอนตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2560 ให้แก่โรงเรียนพระดาบส โดยมี ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบส และคณะ เป็นผู้รับมอบฯ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ โรงเรียนพระดาบส

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315