สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี คณะผู้บริหารสำนักและมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และ Mr.Bernd Bremer and Madam อดีตผู้เชี่ยวชาญเยอรมันประจำโครงการ TGTAC และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2314