ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพร และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม “พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.09 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ
ชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315