สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับโล่เกียรติคุณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่มีผลงานดีเด่นในปี 2560 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้ารับมอบโล่เกียรติคุณจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจากท่านพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้มอบ ในงาน “วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) TPQI Day - พลิกโฉม สคช. ประเทศไทยก้าวไกล คนไทยมืออาชีพ” ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ- ภาพ
ศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315