ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตร ครั้งที่ 2 ระหว่าง “ทีมวีไอพีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” นำโดย นายพิชัย ศรีรัตนวงศ์ รองบรรณาธิการข่าวหน้า 1 กับ “ทีมผู้บริหารและบุคลากร มจพ.” นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มจพ. ณ สนามฟุตบอล อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์การกีฬา มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยันต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315