ITED ร่วมแสดงความยินดีแก่ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT มจพ.

มจพ.จัดงานวันแห่งเกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก (World RoboCup Rescue 2018) ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2561 และได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย ประจำปี พ.ศ.2561 รวมทั้งได้รับรางวัลหุ่นยนต์กู้ภัยที่มีสมรรถนะการขับเคลื่อนยอดเยี่ยม (Best in Class Mobility) ทำให้ประเทศไทยเป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย สมัยที่ 9 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย สมัยที่ 8 ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้ร่วมแสดงความยินดี และเป็นตัวแทนส่วนงาน มอบทุนการศึกษา จำนวน 5,000 บาท เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยนต์, ประสิทธิชัย มั่งมี - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315