"ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วม “พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม 2561) ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยนต์ - ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315