สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2561 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มจพ. เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 243 ปี และเพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าว
นายชัยอนันต์ สุริยนต์/ประสิทธิชัย - มั่งมี ภาพ
@2014 งานการตลาดและประชาสัมพันธ์. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315