ข่าวปี 2561


ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่อธิการบดี มจพ. เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2562 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561..Click! |07/01/62
คณะผู้บริหาร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2562 และขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561..Click! |07/01/62
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก ให้แก่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 19 ธันวาคม 2561..Click! |02/01/62
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทบทวนกระบวนการออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2561..Click! |02/01/62
ผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้การต้อนรับ คณะครูผู้สอน/ครูฝึกสายอาชีวศึกษาของกรมอาชีวศึกษา สปป.ลาว ศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศวันที่ 7 ธันวาคม 2561 ..Click! |17/12/61
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2561..Click! |17/12/61
การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561..Click! |17/12/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศใน “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561”วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ..Click! |27/11/61
นางรินทร์ลภัส ธนทรัพย์วรากร หัวหน้างานบริหารและธุรการ สำนักงานผู้อำนวยการ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 ..Click! |27/11/61
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ..Click! |29/10/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561..Click! |29/10/61
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ..Click! |29/10/61
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ประกอบการไทย ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ปี พ.ศ.2561..Click! |20/08/61
ITED ร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561..Click! |15/08/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหาในงานบริการวิชาการของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา” ให้แก่บุคลากรฝ่ายบริการวิชาการ จำนวน 5 คน ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561..Click! |15/08/61
คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด วันที่ 1 สิงหาคม 2561..Click! |14/08/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อม (Big Cleaning Day) ของมหาวิทยาลัย วันที่ 25 กรกฎาคม 2561..Click! |09/08/61
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เข้าร่วม “พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561..Click! |09/08/61
คณะผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้การต้อนรับอาจารย์ และคณะเจ้าหน้าที่ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ศึกษาดูงานด้านสื่อการเรียนการสอน วันที่ 24 กรกฎาคม 2561..Click! |09/08/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 “KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0” เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2561..Click! |27/07/61
มจพ.จัดงานวันแห่งเกียรติยศ เพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาทีมหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP ROBOT ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยระดับโลก (World RoboCup Rescue 2018) ณ เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 16-21 มิถุนายน 2561..Click! |18/07/61
มหาวิทยาลัยมอบสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การป้องกันอัคคีภัย” ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา..Click! |28/06/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “มหกรรม Show & Share ประจำปี 2561” เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 302 อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา..Click! |11/06/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับมอบโล่เกียรติคุณ ในการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ที่มีผลงานดีเด่นในปี 2560 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561..Click! |11/06/61
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมลงนามเป็นพยาน ความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วันที่ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ..Click! |08/06/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. ISO 9001-2559 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI)วันที่ 23 พฤษภาคม 2561..Click! |08/06/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างสื่อการเรียนการสอนเสมือนจริงเพื่อการศึกษา” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2561 ..Click! |28/05/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอดวันที่ 16 พฤษภาคม 2561..Click! |28/05/61
นักศึกษาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าฝึกงานที่สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการออกแบบ การสร้างสื่อการสอนระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561..Click! |28/05/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศให้กับบุคลากรใหม่ให้ สังกัดฝ่ายสื่อการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและสำนัก วันที่ 10 พฤษภาคม 2561..Click! |28/05/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 37 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561..Click! |02/05/61
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งผู้แทนบุคลากรเพื่อเป็นกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย วันที่ 10 เมษายน 2561 ..Click! |18/04/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรม “สืบสานประเพณีสงกรานต์ ปี 2561” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561..Click! |18/04/61
การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit)ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 18 เมษายส 2561..Click! |18/04/61
บุคลากรสำนักรับมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2560 จาก นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ..Click! |18/04/61
แนะนำบุคลากรใหม่ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดฝ่ายสื่อการเรียนการสอน เริ่มปฏิบัติงานวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561..Click! |18/04/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดประชุมคณะกรรมการประจำครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2561 ..Click! |11/04/61
สำนักหอสมุดกลาง มจพ. เชิญบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิค เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคการสื่อสารโดยใช้ Infographic" วันที่ 13 มีนาคม 2561 ..Click! |22/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 7 มีนาคม 2561 ..Click! |16/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การออกแบบ Infographic เพื่อการประชาสัมพันธ์”วันที่ 6 มีนาคม 2561 ..Click! |16/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาจัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เป็นการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบอาคาร และภายในอาคาร ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |16/03/61
นักศึกษาปริญญาตรี คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |16/03/61
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษาดูงาน สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |15/03/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างภาพ 3D ด้วยโปรแกรม Maya” ให้แก่บุคลากรสำนัก จำนวน 10 คน ระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |15/03/61
พิธีทำบุญตักบาตร วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2561 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบ 59 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |15/03/61
พิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ครบรอบ 59 ปี วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |15/03/61
วันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี พ.ศ.2561 “59 ปี มจพ. รวมพลังสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม เลิศล้ำเทคโนโลยี” เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ..Click! |15/03/61
นางสาวแสงดาว เทียมทัน บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2560 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชิน..Click! |23/02/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทิศทางและการพัฒนาสำนักสู่ 4.0” ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |23/02/61
ดร.ผะอบ พวงน้อย นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561..Click! |23/02/61
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ วันที่ 17 มกราคม 2561 ..Click! |30/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ 12 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสวันที่ 12 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่าง “ทีมวีไอพีหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ” กับ “ทีมผู้บริหารและบุคลากร มจพ.” วันที่ 9 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย วันที่ 5 มกราคม 2561..Click! |18/01/61
ผู้บริหารบริษัท General Instrument Co., Ltd. เข้าปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา วันที่ 4 มกราคม 2561..Click! |18/01/61

อ่านข่าวย้อนหลัง >>> ปี 2560


     งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ ศูนย์การเรียนการสอนผ่านเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ
    โทร.0-2555-2000 ต่อ 2315 / E-mail : ited@kmutnb.ac.th
    วันปรับปรุง : 25 พฤศจิกายน 2557