You are currently viewing ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี พ.ศ.2562  โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และหอพระหลวงพ่อสิงห์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์ มีเหลือ – ภาพ