ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี พ.ศ.2562  โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ และหอพระหลวงพ่อสิงห์ มจพ.

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
จักรพรรดิ์ มีเหลือ – ภาพ