You are currently viewing ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ.

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ. ยืนหยัด นวัตกรรมพัฒนา สร้างคุณค่าสังคมไทย” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ โดยรูปแบบการจัดงาน New normal

ภาพโดย: นายชัยอนันต์ สุริยนต์