พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ กับ นายรัมยง  อนุมานราชธน กรรมการผู้จัดการ บริษัท สตาร์ซอฟท์แวร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบสารสนเทศ ท่ามกลางสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.

นงลักษณ์  ตั้งจิตตชอบ – ข่าว
ประสิทธิชัย  มั่งมี – ภาพ