You are currently viewing มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าพบเพื่อขอคำแนะนำจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและพัฒนาสื่อการศึกษา และรักษาการหัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์ เตชะเพชรไพบูลย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะ จำนวน 5 คน ในการเข้าพบเพื่อขอคำแนะนำและข้อมูลการจัดตั้งศูนย์ทดสอบสมรรถนะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสาร และดิจิตอลคอนเทนต์ ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา.