You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 “ขานรับ ปีขาล เบิกบานใจ”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 “ขานรับ ปีขาล เบิกบานใจ”

วันที่ 28 ธันวาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 2565 “ขานรับ ปีขาล เบิกบานใจ” โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน มีการจับฉลากแลกเปลี่ยนของรางวัล และรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุม 301 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา#สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว/ภาพ