You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ  ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อนำไปใช้ทำอักษรเบล

วันที่ 24 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ
พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร เป็นผู้แทนมอบปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้งานแล้ว จำนวน 1,170 ฉบับ ซึ่งรวบรวมจากบุคลากร
นักศึกษา และร้านค้าใน มจพ. เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการทางสายตาสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยมี นางชนิดาภา เพ็ชรรักษ์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด เป็นผู้รับมอบปฏิทินดังกล่าว ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว