You are currently viewing สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม (บางซื่อ)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม (บางซื่อ)

วันที่ 13 มกราคม 2566 : 09.15 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมสนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โรงเรียนวัดมัชฌันติการาม (บางซื่อ) โดยมี นางสาวจำเนียร นนทมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมัชฌันติการาม เป็นผู้รับมอบ

เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ