Read more about the article ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561
ประกวด "นางนพมาศ" ประเภทบุคลากร ในงานสืบสานประเพณี "ลอยกระทงประดู่แดง มจพ." ประจำปี 2561

ITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวด "นางนพมาศ" ประเภทบุคลากรในงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

Continue ReadingITED ส่งบุคลากรเข้าร่วมประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2561

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

Continue Readingบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.

Continue Readingบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วม “พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2561)

Continue Readingพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร

ITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

Continue ReadingITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน”

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี