สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงาน “ร้อยใจรัก ร้อยใจผูกพัน”

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี