บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.

Continue Readingบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วม “พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2561)

Continue Readingพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร

ITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

Continue ReadingITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)