บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 14.00 น.

Continue Reading บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เลือกตั้งกรรมการสวัสดิการและสิ่งจูงใจ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วม “พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (13 ตุลาคม 2561)

Continue Reading พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีทำบุญตักบาตร

ITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR) ระดับส่วนงานสนับสนุนวิชาการ

Continue Reading ITED รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (SAR)