การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครั้งที่ 2/2561

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา