การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก” ให้แก่บุคลากรของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 62 คน เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562

Continue Readingการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายในเรื่องการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของสำนัก

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมบุคลากร และนายพงษ์ศักดิ์ อยู่ผ่อง ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมมอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ