การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2562

Continue Readingการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล” ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562

Continue Readingการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน เรื่อง “ถ่ายทอดองค์ความรู้การออกแบบสื่อการเรียนการสอนสาขาเครื่องกล”
Read more about the article การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก

การเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดเสวนาเรื่อง “การปรับโครงสร้างและธรรมาภิบาลของสำนัก” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จำนวน 60 คน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562

Continue Readingการเสวนาปรับโครงสร้าง และธรรมาภิบาลของสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Read more about the article ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

ผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา “วิสาขบูชา มหามงคล” ประจำปี พ.ศ.2562 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562

Continue Readingผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวิสาขบูชา 2562

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขยายผลการตรวจติดตามภายใน
Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อนำไปมอบให้ผู้พิการทางสายตา สำหรับนำไปจัดทำเป็นบัตรคำอักษรเบรลล์ วันที่ 16 พฤษภาคม 2562

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม“KM Sharing Day 2019”
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม “KM Sharing Day 2019”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม“KM Sharing Day 2019”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th Anniversary: Invention to Innovation” วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกิจกรรม“KM Sharing Day 2019”
Read more about the article การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สคช.ตรวจประเมินศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ศูนย์รับรองสมรรถนะอาชีพฯ รับการตรวจประเมินจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Readingการตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
Read more about the article ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

Continue Readingผู้บริหารและบุคลากร ITED ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี
พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ถวายสังฆทาน และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก วิสุทธิแพทย์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานบริการวิชาการและอุตสาหกรรมสัมพันธ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี