การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินเพื่อต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 17 กันยายน 2562

Continue Readingการตรวจประเมินเพื่อต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ITED มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

ITED มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม วันที่ 9 กันยายน 2562

Continue ReadingITED มอบเงินช่วยเหลือบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ. วันที่ 26 สิงหาคม 2562

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.