ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562”

ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562” จัดระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณลานสวนปาล์ม มจพ. 

Continue Reading ITED ส่งบุคลากรประกวดนางนพมาศ “งานลอยกระทงประดู่แดง มจพ. ประจำปี 2562”

การประชุมชี้แจงตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

การประชุมชี้แจงตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2562

Continue Reading การประชุมชี้แจงตามหลักธรรมาภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ 30 ตุลาคม 2562

Continue Reading บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เสนอชื่อกรรมการบริหารงานบุคคล วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”