การตรวจประเมินต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ วันที่ 12 ธันวาคม 2562

Continue Readingการตรวจประเมินต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ITED ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ITED ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

Continue ReadingITED ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำโชค วัฒนานัย อาจารย์ และนักศึกษาประจำภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมเยี่ยมชมและดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

Continue Readingนักศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะ มอบสื่อการเรียนการสอนตามโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการและสื่อการเรียนการสอนเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลแก่มูลนิธิพระดาบส ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2562

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบสื่อการเรียนการสอนให้แก่มูลนิธิพระดาบส