บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.
บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.

บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.

บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.

Continue Reading บุคลากร ITED ใช้สิทธิเสนอชื่ออธิการบดี มจพ.
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบปฏิทินตั้งโต๊ะให้แก่ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด
นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน
นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน

Continue Reading นักศึกษาปริญญาโท คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ศึกษาดูงาน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมินระบบมาตรฐาน ISO 9001 : 2015
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน
บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

Continue Reading บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์และพนักงาน

บุคลากร ITED เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) พร้อมใจกันใช้สิทธิเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น.

Continue Reading บุคลากร ITED เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน
อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Digital Marketing” ให้แก่บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์

Continue Reading การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรภายใน
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ปี 2563- 2564” เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ.