สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น.

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา มจพ.

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มจพ. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Reading พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิตอล รับสมัคร 120 SMEs ที่สนใจรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิตอล โดยกองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม รับสมัคร 120 SMEs ที่สนใจรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 Man-day ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue Reading กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ SMEs ด้วยระบบดิจิตอล รับสมัคร 120 SMEs ที่สนใจรับคำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562 ระดับส่วนงาน ประจำปี 2562” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี.

Continue Reading ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ประจำปี 2562

การตรวจประเมินขอต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นายวิบูลย์ สุขพูล รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและพัฒนาสื่อการศึกษา และนางสาวนฤนาถ ลำพงษ์เหนือ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. พร้อมผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรับการตรวจประเมินขอต่ออายุการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา อาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ คุณวุฒิวิชาชีพ วันที่ 30 มกราคม 2563

Continue Reading การตรวจประเมินขอต่ออายุองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

การตรวจประเมินขอขยายขอบข่ายองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และ หัวหน้าศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ. ต้อนรับและรับการตรวจประเมินขอขยายขอบข่ายการรับรององค์กร สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และดิจิทัลคอนเทนต์ สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563

Continue Reading การตรวจประเมินขอขยายขอบข่ายองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์  ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา พร้อมบุคลากร และรองศาสตราจารย์ ดร.มานพ ชูนิล คณบดีคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ร่วมมอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบของขวัญและอุปกรณ์การเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการด้วยระบบ Lean Automation โดย 30 THAI SMEs

กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการด้วยระบบ LEAN AUTOMATION for 30 THAI SMEs โดย กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Continue Reading กิจกรรมพัฒนาสถานประกอบการด้วยระบบ Lean Automation โดย 30 THAI SMEs