ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่คือ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร รวม 3 คน ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ "Blood Hero" ปี 2 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย วงศ์สว่าง นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) วันที่ 30 กันยายน 2564 : 09.00-16.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) เพื่อการรับรองใหม่ (Re-assessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในรูปแบบ Online Meeting ผ่าน Zoom นงลักษณ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2564 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี จำนวน 2 ราย1) นางสาวแสงดาว เทียมทันฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ2) นายศรมัลก์ อมรหิรัญฝ่ายสื่อการเรียนการสอนณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรูปแบบ online โดยการจัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จำนวน 1 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน จากนั้นผู้แทนบุคลากรสำนัก นำโดย นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564
Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 โดยวันที่ 16 สิงหาคม เปิดการตรวจติดตามผ่านระบบออนไลน์ และกำหนดปิดการตรวจฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564