สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมติดตามการสร้างผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

Continue Readingมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

Continue Readingมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1

Continue Readingมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 1