สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบสารบรรณออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ให้บุคลากร ITED ทั้งหมด โดยนำระบบ e-Document มาใช้ภายในองค์กร

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบสารบรรณออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ให้บุคลากร ITED ทั้งหมด โดยนำระบบ e-Document มาใช้ภายในองค์กร

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (ITED) จัดประชุมชี้แจงการจัดทำระบบสารบรรณออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Google Meet ให้บุคลากร ITED ทั้งหมด โดยนำระบบ e-Document มาใช้ภายในองค์กร
Read more about the article คณะผู้บริหารหัวหน้างานและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (คณะผู้บริหาร/หัวหน้างานคลังและพัสดุ/หัวหน้างานบริหารและธุรการ) เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

คณะผู้บริหารหัวหน้างานและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาผู้บริหารหัวหน้างานและบุคลากร เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

Continue Readingคณะผู้บริหารหัวหน้างานและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบเพื่อรับทราบประเด็นและขอบเขตการตรวจสอบ จากหน่วยตรวจสอบภายใน มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้ “เครื่องอบฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ด้วยโอโซน”

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้ "เครื่องอบฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ด้วยโอโซน"

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) ดำเนินการฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ภายในอาคารทั้งหมด โดยใช้ “เครื่องอบฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ด้วยโอโซน”

ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564

Continue Readingผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการฯ และบุคลากร ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2564
Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ  ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ ดร.บุญญศักดิ์  ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stuetzle ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stuetzle ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stuetzle ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stuetzle ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี (19 ก.พ.65) ณ…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ : ศ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl Stuetzle ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ.

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ.

Continue Readingผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา มจพ. ครบ 63 ปี : 63 ปี มจพ.

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในการนำนักศึกษาเข้าปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานวิจัย ณ ลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย นางภัทรพร นุชน้อย รักษาการหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน และผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ อาจารย์วิรัติ อัศวานุวัตร สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษาให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา อาจารย์ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ในการนำนักศึกษาเข้าปรึกษาหารือหาแนวทางการดำเนินงานวิจัย ณ ลานนิทรรศการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ.

ขอแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ พร้อมทั้งบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์ บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน

Continue Readingขอแสดงความยินดีกับ นายชัยอนันต์ สุริยนต์บุคลากรฝ่ายสื่อการเรียนการสอน ในโอกาสเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน