วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และในฐานะที่ปรึกษา ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรม ระหว่างเวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ –…

Continue Readingวันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดประชุมคณะทำงานโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 2

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ ซึ่งได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่บนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน "พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์" ในรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 18 เมษายน -…

Continue Readingวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ

สำนักฯได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ ผ่านเว็บ Blog อย่างง่าย โดยไม่ต้อง Coding ด้วย WordPress” วันที่ 21 มิถุนายน 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ ผ่านเว็บ Blog อย่างง่าย โดยไม่ต้อง Coding ด้วย WordPress" ให้กับบุคลากรผู้สนใจ จำนวน 17 คน ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์การสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ การจำลองเครื่อง Server…

Continue Readingสำนักฯได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ ผ่านเว็บ Blog อย่างง่าย โดยไม่ต้อง Coding ด้วย WordPress” วันที่ 21 มิถุนายน 2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS”

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS" ให้แก่บุคลากรภายใน จำนวน 9 คน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ…

Continue Readingวันที่ 17 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศด้วย NodeJS”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva”

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยงานบริการสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร "ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva" 👩‍🧑‍ ให้กับบุคลากรผู้สนใจ จำนวน 64 คน ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์การสร้างงานกราฟิก ได้แก่ การออกแบบโลโก้ การทำโปสเตอร์ และการสร้างวีดีโอ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการออกแบบกราฟิกมาก่อน Credit :…

Continue Readingวันที่ 9 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรม หลักสูตร “ออกแบบกราฟิก ใครก็ทำได้ ด้วย Canva”

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Measurement, Analysis (หมวดที่ 4)" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingวันที่ 8 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Measurement, Analysis (หมวดที่ 4) การจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 9)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. รูปแบบ online โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร…

Continue Readingวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์ ดังนี้ 1) นางสาวชนกนันท์ สุขสามัคคี ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ระดับปฏิบัติการ รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสื่อการเรียนการสอน (25 พ.ค. - 24 พ.ย.65) 2) นายปวริศวร์ วุ้นเหลี่ยม ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการและพัฒนานวัตกรรม (25 พ.ค.65 - 24 พ.ค.67)…

Continue Readingวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แต่งตั้งหัวหน้าฝ่าย และหัวหน้าศูนย์

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน จำนวนรวม 7 คน 1. ฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน(วันที่ 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66) 2. ฝึกงานช่วงฤดูร้อน จำนวน 4 คน(วันที่ 30 พ.ค. -…

Continue Readingวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7)

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 23 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ…

Continue Readingวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สำนักฯจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Strategic Planning and Management by Balanced Scorecard” ตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 7)