Read more about the article ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค
ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานพิเศษ

ประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศผลผู้ผ่านสัมภาษณ์ตำแหน่งพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

Continue Readingประกาศผล รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค
Read more about the article ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565

Continue Readingประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565