วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ. โดย ITED กำหนดตรวจทุกวันจันทร์ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. - 29 ส.ค.65) เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ…

Continue Readingวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) ณ บริเวณลานจอดรถ อาคาร 40 ปี มจพ. เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 2”

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 2" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 11) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 52 คน ระหว่างเวลา 09.00 -15.00 น. ทั้งรูปแบบ online ด้วยโปรแกรม zoom และ…

Continue Readingวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 2”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Process Management (หมวดที่ 6)”

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "Process Management (หมวดที่ 6)" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ 10) ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 31 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 301 โดย…

Continue Readingวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Process Management (หมวดที่ 6)”

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และ ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ ซึ่งได้รับรางวัลจากการส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมวันแลกเปลี่บนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 9 ภายใต้ชื่องาน "พลิกโฉมมหาวิทยาลัย สู่วิถีใหม่แห่งการเรียนรู้ ควบคู่นวัตกรรมและการสร้างสรรค์" ในรูปแบบ online ระหว่างวันที่ 18 เมษายน -…

Continue Readingวันที่ 22 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา แสดงความยินดีแก่บุคลากรสำนักฯ

สำนักฯได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ ผ่านเว็บ Blog อย่างง่าย โดยไม่ต้อง Coding ด้วย WordPress” วันที่ 21 มิถุนายน 2565

วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. ได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรมหลักสูตร "การสร้างเว็บไซต์ ผ่านเว็บ Blog อย่างง่าย โดยไม่ต้อง Coding ด้วย WordPress" ให้กับบุคลากรผู้สนใจ จำนวน 17 คน ระหว่างเวลา 08.30 -16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM โดยผู้เข้าอบรมได้ประสบการณ์การสร้างเว็บไซต์ ได้แก่ การจำลองเครื่อง Server…

Continue Readingสำนักฯได้จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ออนไลน์เชิงรุก ด้วยการอบรมหลักสูตร “การสร้างเว็บไซต์ ผ่านเว็บ Blog อย่างง่าย โดยไม่ต้อง Coding ด้วย WordPress” วันที่ 21 มิถุนายน 2565

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1" ภายใต้กิจกรรมการพัฒนาระบบคุณภาพภายใต้เกณฑ์การพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEx (ครั้งที่ ให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 48 คน ระหว่างเวลา 09.00 -16.30 น. รูปแบบ online โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร…

Continue Readingวันที่ 1 มิถุนายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเขียนเล่ม EdPEx ครั้งที่ 1”

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน จำนวนรวม 7 คน 1. ฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 3 คน(วันที่ 1 มิ.ย.65 - 31 มี.ค.66) 2. ฝึกงานช่วงฤดูร้อน จำนวน 4 คน(วันที่ 30 พ.ค. -…

Continue Readingวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกงานจากภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. เข้าฝึกงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม สำนักฯจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

ITED เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน จัดการประชุมออนไลน์ ในการชี้แจงและเตรียมความพร้อมโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการในการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. โดยผ่านโปรแกรม ZOOM เพื่อสร้างความเข้าในแนวทางการดำเนินงาน และผลผลิตของกิจกรรม โดยโครงการมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือ รวมไปถึงการส่งเสริมความรู้ในการออกแบบสื่อดิจิทัลแก่บุคลากรสายวิชาการ ผ่านการให้คำปรึกษาในการออกแบบสื่อดิจิทัล ซึ่งคาดว่าจะเกิดการจะเกิดการดำเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2566 เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์…

Continue Readingวันที่ 18 พฤษภาคม สำนักฯจัดประชุมออนไลน์เตรียมความพร้อมตะลุยเดินหน้าพัฒนาศักยภาพการสร้างสื่อการเรียนการสอนร่วมกับโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (English for Office Use Workshop : A Course Designed for ITED" ระหว่างงวันที่ 24 พฤษภาคม - วันที่ 28 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันอังคาร และวันศุกร์ : 10.00-12.00…

Continue Readingวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในสำนักงานสำหรับบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา