Read more about the article สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา
สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา รหัส พษ 132 อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,737 บาท ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,263 บาท สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

ด้วยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค รหัส พษ 132 อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,737 ค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 1,263 บาท สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุ พนักพิเศษตำแหน่งช่างเทคนิค

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Cybersecurity Knowledge Sharing” วันที่ 5 กันยายน 2565

วันที่ 5 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง "Cybersecurity Knowledge Sharing" ระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 สพท.โดยมี รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ สพท. เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ และได้รับเกียรติจาก Prof.Sebastian Turpeinen และ Prof.Trevor Goh…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “Cybersecurity Knowledge Sharing” วันที่ 5 กันยายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx วันที่ 2 กันยายน 2565

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx ให้แก่ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง ระหว่างเวลา 13.30 -15.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม zoom โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.สุภัทร พัฒน์วิชัยโชติ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.วีระยุทธ พิมพาภรณ์…

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมรับฟังคำแนะนำวิทยากร EdPEx เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำ Development Plan จาก feedback report EdPEx วันที่ 2 กันยายน 2565

พิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

วันที่ 2 กันยายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ครั้งที่ 1/2565 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - วันที่ 2 กันยายน 2565 โดย รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ เป็นประธานพิธีเปิด-พิธีปิด ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรม zoom เครดิตภาพ : คุณชัยพิพัฒน์…

Continue Readingพิธีเปิด-ปิด การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 (Internal Audit) ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – วันที่ 2 กันยายน 2565 ด้วยโปรแกรม zoom

การตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 วันแรกของการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 (ซึ่งกำหนดการตรวจฯ ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 2 กันยายน 2565) เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingการตรวจติดตามคุณภาพภายในระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 29 สิงหาคม 256

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization)

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดกิจกรรม ตามโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization) เพื่อขยายผลการเรียนรู้ในองค์กร โดยสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหาร และคณะทำงานสร้างองค์กรแห่งความสุข จำนวน 14 คน ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก…

Continue Readingวันที่ 25 สิงหาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อทำความเข้าใจโครงการสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรม Mini MIO (Mindfulness In Organization)

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2022” ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ITED KM Day 2022" ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom โดยนำเสนอ KM จากตัวแทนหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น จำนวน 5 เรื่อง ซึ่งผลการลงคะแนนสูงสุด 2 อันดับแรกที่ได้รับเลือกไปเสนอผลงาน KM Sharing Day ครั้งที่ 9 มจพ. คือ1) Show&Share…

Continue Readingวันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ITED KM Day 2022” ในรูปแบบออนไลน์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่นางวัลยา : ดาทุมมา (ยุ้ย)การศึกษา : ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ตำแหน่ง : บุคลากรสังกัด : สำนักงานผู้อำนวยการเริ่มปฏิบัติงาน : วันที่ 1 เมษายน 2565

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับบุคลากรใหม่ วันที่ 1 เมษายน 2565

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565

วันที่ 25 มีนาคม 2565 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง "แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)"ให้แก่บุคลากรสำนัก ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม 302 และรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoomโดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวิทยากร เครดิตภาพ-ข่าว : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Readingสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดฝึกอบรมเรื่อง “แนวทางการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)” ให้แก่บุคลากรสำนัก วันที่ 25 มีนาคม 2565