บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (สพท.) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการ และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณปัญญาพล สุพรรณวงศ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณศรัทธาพล จินชัย หัวหน้าทีมโครงการการศึกษา ผู้จัดการลูกค้าหลัก ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ และอวยพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 เวลา 10.00…

Continue Reading บริษัท เอส.เอ็ม.ซี. (ประเทศไทย) จำกัด ปรึกษาหารือความร่วมมือทางวิชาการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

Continue Reading สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ศึกษาดูงานศูนย์รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ มจพ.

แนะนำผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา (วาระการดำรงตำแหน่ง : 25 พฤศจิกายน 2564 - 24 พฤศจิกายน 2568) การศึกษา : ปริญญาเอก สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) การทำงาน : - รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจการพิเศษ สำนักหอสมุดกลาง มจพ. - รองศาสตราจารย์ ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. นงลักษณ์ …

Continue Reading แนะนำผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งภายใต้การนำของ ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ ได้มีการประชุมหัวหน้าฝ่าย/ศูนย์/สำนักงาน เพื่อส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่คือ รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ครบวาระการดำรงตำแหน่งได้ทำการส่งมอบงานให้แก่ผู้อำนวยการคนใหม่

ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา นำโดย ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ และบุคลากร รวม 3 คน ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19 ในโครงการ "Blood Hero" ปี 2 ณ หน่วยรับบริจาคโลหิต บ้านทรงไทย วงศ์สว่าง นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading ผู้อำนวยการและบุคลากร สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ร่วมแสดงพลังบริจาคโลหิต กู้วิกฤตโควิด-19

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) วันที่ 30 กันยายน 2564 : 09.00-16.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) เพื่อการรับรองใหม่ (Re-assessment) ระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน มอก.9001-2559 (ISO 9001:2015) จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ในรูปแบบ Online Meeting ผ่าน Zoom นงลักษณ์…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการตรวจประเมิน (Remote Audit) ในรูปแบบ Online Meeting

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

วันที่ 23 กันยายน 2564 : 09.30 น. สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี จำนวน 2 ราย1) นางสาวแสงดาว เทียมทันฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ2) นายศรมัลก์ อมรหิรัญฝ่ายสื่อการเรียนการสอนณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และรูปแบบ online โดยการจัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และตามแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุขและมหาวิทยาลัย นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดงานแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุครบ 60 ปี

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564

วันที่ 21 กันยายน 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) โดยนิมนต์พระสงฆ์จากวัดมัชฌันติการาม (วัดน้อย) จำนวน 1 รูป เพื่อประกอบพิธีทางพุทธศาสนาและเจริญพระพุทธมนต์ ณ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยมี ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน จากนั้นผู้แทนบุคลากรสำนัก นำโดย นายวิบูลย์ สุขพูล ที่ปรึกษาผู้อำนวยการฯ เดินทางไปถวายภัตตาหารเพล (ปิ่นโต)…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี (30 เมษายน) 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2564 โดยวันที่ 16 สิงหาคม เปิดการตรวจติดตามผ่านระบบออนไลน์ และกำหนดปิดการตรวจฯ วันที่ 26 สิงหาคม 2564 นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ – ข่าว

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา จัดตรวจติดตามคุณภาพภายใน (Internal Audit) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดยนางมุทิตา  นครินทร์ หัวหน้างานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด ฝ่ายพัฒนาระบบและสารสนเทศ เป็นผู้แทนในการมอบหนังสือจำนวน 60 เล่ม และกล่องใส่วารสาร จำนวน 46 กล่อง ซึ่งรวบรวมจากบุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี สังกัด กศน.อำเภอเมืองนนทบุรี ตามโครงการปันความรู้สู่ชุมชน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดนนทบุรี. นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ - ข่าวงานบริภัณฑ์การศึกษาและห้องสมุด…

Continue Reading สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มอบหนังสือและวัสดุอุปกรณ์