สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

บุคลากรสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นางสาวปิ่นรัตน์ นวชาตธำรง นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 47 ปีการศึกษา 2567 “หลักสูตรเคหบริบาล (หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ 420 ชั่วโมง) : วิชาทักษะด้านการใช้ Digital พื้นฐานคอมพิวเตอร์” (วันที่ 2) จำนวน 17 คน ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงเรียนพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ
โดยมี อาจารย์อัครเดช ชูจิตต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนพระดาบส ร่วมสังเกตการณ์ และถ่ายภาพหมู่ร่วมกับวิทยากร และศิษย์พระดาบส

ภาพ : โรงเรียนพระดาบส

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.