สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Institute for Technical Education Development  KMUTNB

ข่าวสารและประกาศ

ผู้บริหารสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา โดย ดร.จินตนา ถ้ำแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและเทคนิคศึกษา ให้การต้อนรับคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี จำนวน 6 คน ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน การผลิตสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ (e-Learning) ระหว่างเวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมชัยพฤกษ์ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา และศูนย์ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษและพัฒนาสื่อดิจิทัล (CEM) มจพ.

ภาพ : นงลักษณ์ ตั้งจิตตชอบ

แชร์สิ่งนี้:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email
ITED KMUTNB

ข่าวสารและประกาศอื่น ๆ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ผลิตสื่อการเรียนการสอน หลักสูตรอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. ปวส.